Närvarokontroll

Vi samlar in närvaro för att kunna vidareförmedla datan till Sensus respektive Scouternas Folkhögskola. Detta genererar i sin tur ekonomiska resurser till Scouterna som används till kommande utbildningssatsningar.