Kontakt

Viral 2020 drivs som ett gräsrotsprojekt av engagerade ideella. Projektet är uppbackat av Scouterna, Scouternas Folkhögskola, Sensus och vi får tekniskt stöd av Malmö Universitet. 

Officiell huvudman är Södra Skånes Scoutdistrikt.

Personuppgiftsansvarig är Patrik Redgård.

Patrik Redgård, Initiativtagare/Projektledare
0765-788 220
patrik.redgard@scouterna.se

Johan Holmberg, Initiativtagare/Projektledare
0739-367412
johan.holmberg@manstorp.net

Emma Nordengren, Södra regionala kansliet
072-078 75 26
emma.nordengren@scouterna.se
Följ oss i sociala medier
pratrik